Disclaimer

Website: www.originalwingmen.be en alle onderliggende pagina’s; Gebruiker: bezoekers van de website;
Bedrijf: The Original The Wingmen Antwerp vzw de bevoegde uitgever van de webpagina;

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  • The Original The Wingmen Antwerp vzw werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.
  • The Original The Wingmen Antwerp vzw geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.
  • The Original The Wingmen Antwerp vzw biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.
  • The Original The Wingmen Antwerp vzw is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waarnaar verwezen wordt;
  • The Original The Wingmen Antwerp vzw verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend;
  • The Original The Wingmen Antwerp vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website;
  • The Original The Wingmen Antwerp vzw zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. The Original The Wingmen Antwerp vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website;
  • Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.Auteursrecht

The Original The Wingmen Antwerp vzw geeft de bezoeker van deze website toelating om opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve, niet-commerciële doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, verhandeling of exploitatie onder derden.
Als u gegevens voor andere doeleinden wenst te gebruiken dan is voorafgaande schriftelijke toestemming van The Original The Wingmen Antwerp vzw vereist.